Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/106/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku dodaje się punkty 382-411 o treści:

Barbara Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą"Arka Bis" Barbara Kozłowska (NIP 5481560547, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Hotel ARKA BIS ** (Wisła ul. Świerkowa 8, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

383) Juroszek-Korzeniowska Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUROSZEK-KORZENIOWSKA IWONA (NIP 5481296197, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Hotel POLONIA * (Wisła ul. Wyzwolenia 34A, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

384) Aurelia Ples prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PLES AURELA POKOJE GOŚCINNE "U PLESÓW"(NIP 5481752979, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U PLESÓW (Wisła ul. Pod Kozińce 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 128);

385) Iwona Konderla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KONDERLA IWONA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IWONA" FHU IWONA (NIP 5481246791, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa NAD POTOKIEM (Wisła ul. Cieślarów 11, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 240);

386) Katarzyna Pilch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Pilch (NIP 5481697387, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CZUPLÓWKA (Wisła ul. Chałupiańska 5, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 241);

387) Sebastian Bestrzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Bestrzyński Tour-Best (NIP 5481686509, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NA WODNEJ - Pokoje Gościnne (Wisła ul. Wodna 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 283);

388) Zbigniew Nędza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "MARINEX" ZBIGNIEW NĘDZA (NIP 6251439222, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DOMINIK - Pokoje (Wisła ul. Czarne 13, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 336);

389) Cieślar Roman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CIEŚLAR ROMAN TECHNET (NIP 5481162410, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa POD SMREKAMI (Wisła ul. Ustrońska 23, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 357);

390) Dariusz Bednarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ BEDNARCZYK CIASTKARSTWO (NIP 7720017676, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DOMEK BARTOSZ (Wisła ul. Kuryatty 14B, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 379);

391) Roman Czyż prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czyż Roman Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tesorz"(NIP 5481616609, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa LEŚNY KĄCIK (Wisła ul. Koszarzyska 4b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 383);

392) Mariusz Stawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STAWSKI MARIUSZ POWERGRAW (NIP 6291570230, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament SŁONECZNY (Wisła ul. Miła 2/204, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 388);

393) Maria Żelasko-Bichajło prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Żelasko-Bichajło Na Gościejowie (NIP 6261338184, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Na Gościejowie (Wisła ul. Gościejów 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 406);

394) Magdalena Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA WOJCIECHOWSKA LEKTRANS (NIP 6492097705, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament na Miłej (Wisła ul. Miła 2/314, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 407);

395) Grażyna Nowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRAMIN" Grażyna Nowińska (NIP 5481151292, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu GRAPA (Wisła ul. Biała Wisełka 18, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 89);

396) Ewa i Adam Szalbot (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu OBŁAŃSKA AGROTURYSTYKA (Wisła ul. Malinka 105, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 132)

397) Henryka Cieślar (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu CICHY KĄCIK (Wisła ul. Stroma 3 , wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 20)

398) Szkolne Schronisko Młodzieżowe GRANIT jednostka budżetowa Powiatu Cieszyńskiego (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem, NIP 5482182320) - dla obiektu GRANIT (Wisła ul. Malinka 79, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 210)

399) Tomasz i Magdalena Wojciech (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu CZAJKA (Wisła os. Zdejszy 9a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 236)

400) Andrzej Pinkas (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Agroturystyka "NA WYMOWIE"(Wisła ul. Partecznik 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 302)

401) Piotr i Ewa Cieślar (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu CIEŚLAR EWA - Agroturystyka (Wisła ul. Wyzwolenia 3a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 328)

402) Jan i Aneta Cieślar (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu CHATA W FIEDOROWIE (Wisła ul. Fiedorowska 47a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 33)

403) Mirosława Kubalewska (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Dom SARNA (Wisła ul. Sarnia 26, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 330)

404) Alfred Haparta (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu BETTINA (Wisła ul. Kopydło 15, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 34)

405) Ewa i Gustaw Marek (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu EKO AGROTURYSTYKA (Wisła ul. Cieńkowska 6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 57)

406) Danuta Madzia prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MADZIA DANUTA CHATKA MALINKA (NIP 5481165495, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CHATKA MALINKA (Wisła ul. Malinka 7, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

407) Andrzej Czyż (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. 11 Listopada 2, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

408) Waleria Homańczyk (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Miła 2/202, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

409) Bożena Józefczuk (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 6A/11, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

410) Robert Ostrowski (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Kopydło 16/2, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

411) Agata Rulczyńska (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Partecznik 17, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);";

2) w załączniku uchyla się punkty: 1, 4, 5, 24, 52, 71, 175, 244, 254, 276, 297, 304, 309, 320, 356, 379, 381.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe