Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Kornowac

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt.7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2014.

Wójt Gminy Kornowac


Grzegorz Niestrój


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

sprawozdanie


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 1


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik 2


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik 3


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik 4


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik 5


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik 6


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik 7


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik 8


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe