Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta w Woźnikach

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2014 rok

Tekst pierwotny

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2014 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2013 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik


Alojzy Cichowski


Załącznik do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Woźnik
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe