| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 157 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191), po uzgodnieniu ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego w Ujsołach

Rada Gminy w Ujsołach
uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Ujsołach:

1) Nr XXVIII/176/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzeń i innych świadczeń nauczycielom dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły;

2) Nr VIII/52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzeń i innych świadczeń nauczycielom dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »