| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/124/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmiany w załączniku do Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r., poprzez:

1) dopisanie w lp. 5 po treści: "Dyrektor przedszkola" treści: "(zespołu)";

2) wykreślenie w lp. 14 treści: "Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego"
i wpisanie w to miejsce treści: "Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego";

3) wykreślenie w lp. 15 treści: "CKPiDZ" i wpisanie w to miejsce treści: "CKPiU";

4) wykreślenie w lp. 16 treści: "CKPiDZ" i wpisanie w to miejsce treści: "CKPiU";

5) wykreślenie w lp. 17 treści: "CKPiDZ" i wpisanie w to miejsce treści: "CKPiU";

6) dodanie po wierszu o lp. 1, wiersza o lp. 1a o następującej treści:

1a.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie

z 2 oddziałami

6

2. Pozostała treść uchwały nie podlega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »