| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 279/2015 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w dniu w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Katarzyna Adamiec

zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

a

Gminą Wilkowice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadań w zakresie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej P1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, oraz Uchwały Nr V/9/68/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilkowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przygotowania uproszczonej dokumentacji technicznej i remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 sfinansowane zostanie ze środków budżetu Gminy Wilkowice w 2015 roku.

§ 3. 1. Realizacja zadania określonego w §1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Katarzyna Adamiec

Wójt


Mieczysław Rączka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »