Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 30 marca 2015r.

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2014 rok zatwierdzone uchwałą Nr VII/86/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2014r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe