Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Świnna

z dnia 26 marca 2015r.

z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.) Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2014.

Wójt Gminy Świnna


Henryk Jurasz


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Świnna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Świnna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Świnna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Świnna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Świnna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe