Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe