Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry

z dnia 26 marca 2015r.

z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2014 rok.

Wójt Gminy Wyry


Barbara Prasoł


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wyry
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe