Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.267.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 sierpnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały NR S.0007.048.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe