Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.284.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 sierpnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr VIII/80/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe