Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr I.2015 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 10 czerwca 2015r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dabrowa Zielona za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2014 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami 1-3

Wójt Gminy


Maria Włodarczyk


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr I.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Część 1


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr I.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Część 2


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr I.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe