| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/212/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć następujące, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi:

1. Odpłatność za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi ustala się:

a) w przypadku kobiet samotnych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dochód naliczany w % wg ustawowego kryterium dochodowego

Odpłatność w % dochodu

Powyżej 100 % do 150 %

15 %

Powyżej 150 % do 200 %

20 %

Powyżej 200 %

25 %

b) w przypadku matek z dziećmi, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dochód naliczany w % wg ustawowego kryterium dochodowego

Odpłatność w % dochodu

Powyżej 100 % do 150 %

20 %

Powyżej 150 % do 200 %

25 %

Powyżej 200 %

30 %

2. Odpłatność za niepełny miesiąc wylicza się mnożąc liczbę dni pobytu i 1/30 opłaty ustalonej zgodnie z § 1 pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/114/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »