| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI-102-2015 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 września 2015r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów budżetu zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 3. Załączniknr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały .

§ 4. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 19 317 991,01zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 876 317,46 zł

- dochody majątkowe w kwocie 441 673,55 zł

- po stronie wydatków kwotą 20 962 375,58zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 513 036,23 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 449 339,35 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI-102-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 września 2015 r.
Zalaczniktabela%20nr%201.pdf


Załącznik Nr tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI-102-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 września 2015 r.
Zalaczniktabela%20nr%202.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-102-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »