| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/108/2015 Rady Gminy Psary

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Będzińskiego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogi wyszczególnione w załączniku nr 1 oraz oznaczone na mapach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary

§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/108/2015
Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/108/2015
Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/108/2015
Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogi w miejscowościach: Góra Siewierska i Psary określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których przebieg zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 2 i 3 spełniają wymogi określone w/cyt. przepisem prawa, to jest: - mają znaczenie lokalne, - stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, - nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych. Przedmiotowe drogi są własnością Gminy Psary. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Psary wystąpił do Zarządy Powiatu Będzińskiego z wnioskiem o opinię dotyczącą zaliczenia w/w dróg - do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »