Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.347.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 października 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 119/X/15 Rady Miasta Żory z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe