Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.70.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 października 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XI/158/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Francuskiej, Włoskiej, G. Morcinka, Saperów, Fińskiej, W. Janasa, Donieckiej, Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe