Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.72.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 października 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XI/160/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L. Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe