Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.348.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 października 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe