Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe