| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 15 września 2015r.

do porozumienia z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty w Żywcu pomiędzy :

Powiatem Żywieckim reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:

Starosty Żywieckiego-Andrzeja Kalaty,

Wicestarosty Żywieckiego-Stanisława Kucharczyka,

Przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu w Żywcu-Elżbiety Wątroby,

Zwanym w dalszej części porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Czernichów, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Czernichów-Adama Kosa,

Przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Czernichów-Grażyny Balcerek,

Zwaną w dalszej części porozumienia "Przejmującym"
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594, j.t. z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 j.t. z późn. zm.) - strony postanawiają co następuje :

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 15.09.2015r. za obopólnym porozumieniem rozwiązują wiążące je, zawarte na czas określony porozumienie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 2.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15.09.2015r.

§ 3.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata


Wicestarosta Żywiecki


Stanisław Kucharczyk


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Adam Kos


Skarbnik


Grażyna Balcerek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »