| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/X/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 7 osób oraz dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 8,50 złotych miesięcznie za osobę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 osób i więcej, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 6,00 złotych miesięcznie za osobę.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę w wysokości 22,00 złotych miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się, że stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi wynosi:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 26,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 30,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 47,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 50,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 189,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 376,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 551,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 751,00 złotych miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 51,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 59,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 94,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 99,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 376,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 751,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 1101,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 1501,00 złotych miesięcznie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl

§ 4. Traci moc uchwała nr 18/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem, iż stawki opłat z niej wynikające obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »