| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr S.0007.083.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 448 081,14 zł

w tym:

dochody bieżące

zmniejszenie o kwotę - 3 696,14 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" / Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radlin

- 3 136,50 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- 559,64 zł

dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 444 385,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" / ul. Wieczorka przebudowa

- 444 385,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 145 751,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 290 151,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

+ 165 500,00 zł

- zwiększenie w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne"

+ 8 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

+ 30 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" / Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radlin

- 3 690,00 zł

- zwiększenie w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

+ 90 341,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 144 400,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / ul. Wieczorka przebudowa

- 30 443,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / ul. Odległa

- 23 616,00 zł

- zmniejszenie w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" / Wymiana sceny MOK

- 90 341,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2015 otrzymują brzmienie zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr S.0007.083.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »