| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminów płatności i sposobu jej poboru w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące wysokości dziennej stawki opłaty targowej za 1 m2 zajmowanej powierzchni:

1) na targowiskach położonych w Żywcu przy ul. Świętokrzyskiej i Żeromskiego:

- środy - 2,60 zł

- w pozostałe dni tygodnia - 2,30 zł

2) w pozostałych miejscach położonych w Żywcu:

- w środy - 8,60 zł

- w piątki - 7,60 zł

- w pozostałe dni tygodnia - 6,60 zł

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 złotych dziennie.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.

§ 3.

1. Opłata targowa będzie pobierana w formie inkasa przez inkasentów:

1) na targowiskach przy ul. Żeromskiego i Świętokrzyska - "Twój Dom" Sp. z o.o. w Żywcu,

2) w pozostałych miejscach - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu.

2. Za pobór opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie prowizyjne:

1) dla inkasentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 2,5 % prowizji od pobranych kwot,

2) dla inkasentów wskazanych w ust. 1 pkt 2 w wysokości 25 % prowizji od pobranych kwot.

3) inkasenci są obowiązani wpłacić wpływy z pobranej opłaty targowej w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonywana była sprzedaż na targowiskach.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXVI/473/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz terminów płatności i sposobu jej poboru w 2015 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »