Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-31/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, oraz z 2015 r. poz. 1043 i 144) Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Gliwicach Pana Jarosława Włodzimierza Gonciarza (Gonciarz) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Gliwicach, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Mariana Zembali (Zembala) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, w okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pana Roberta Piotra Warwasa (Warwas) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

4. postanowienie przekazać zainteresowanym, Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącym właściwych rad.

5. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

6. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe