Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.380.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/100/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe