Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.418.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV.107.2015 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu - Zdroju

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe