| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) , art. 233. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

W budżecie Gminy Milówka na 2015 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 roku. Uchwałą Budżetową nr III/10/2014 z 30.12.2014r. z póżn. zmianami dokonuje się :

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Zmiany "Preliminarza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały. Plan budżetu się zmienia i wynosi:

- dochody33 642 293,70 zł.

- wydatki33 906 459,70 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »