| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 539,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 891,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 188,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

15

1 243,00

1 309,00

15

1 470,00

1 650,00

trzy osie

12

19

1 188,00

1 470,00

19

23

1 540,00

1 782,00

23

1 930,00

2 090,00

cztery osie i więcej

12

27

1 672,00

1 782,00

27

29

1 930,00

2 090,00

29

2 290,00

2 900,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 946,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

31

1 188,00

1 782,00

31

1 804,00

2 365,00

trzy osie i więcej

12

40

1 782,00

2 178,00

40

2 290,00

2 900,00

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 407,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

25

420,00

506,00

25

650,00

803,00

dwie osie

12

28

450,00

495,00

28

33

858,00

1 100,00

33

38

1 133,00

1 620,00

38

1 485,00

2 100,00

trzy osie i więcej

12

38

1 050,00

1 243,00

38

1 320,00

1 650,00

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 067,00 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 782,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/384/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »