| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późniejszymi zmianami) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określić dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wzory deklaracji podatkowych:

a) na podatek od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określić dla osób fizycznych wzór informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz uchwała Nr XLIII/485/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »