| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/80/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm);

Rada Miejska w Szczyrku, uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 załącznika otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej należące do właściwości gminy.

2. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

5. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

8. Ośrodek realizuje zlecone gminie zdania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

9. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 2. Traci moc pkt. 2 ust. 1 § 1 uchwały Nr XVI/67/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 września 2015r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Borys Matlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »