Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Tworóg

z dnia 1 października 2015r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Krupski Młyn zadań w zakresie włączenia do obwodów Szkoły Podstawowej w Potępie i Gimnazjum w Krupskim Młynie uczniów sołectwa Koty i przysiółków: Wesoła i Pusta Kuźnica, organizacji dowozu dzieci do szkół Gminy Krupski Młyn oraz powierzenia gminie Krupski Młyn do realizacji zadania własnego Gminy Tworóg, polegającego na prowadzeniu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Potępie ul. Tarnogórska 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, wchodzącego w skład Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w sołectwie Koty i Przysiółkach: Wesoła, Pusta Kuźnica, należących terytorialnie do Gminy Tworóg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe