Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Psary

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Psary, ogłasza: Stanowiący załacznik do niniejszego obwieszczenia: Tekst jednolity Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Rady Gminy Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Psary
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Obwieszczenia Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe