Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DBB-763-11-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wodzisławskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Teresy Glenc wybranej z listy kandydatów na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wodzisławskiego, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Witolda Bartłomieja Kacała, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe