Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-41(8)/2015/1278/XIV/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe