| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.18a,art.19 pkt.1lit.f, pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Wprowadzić opłatę od posiadania psów na terenie gminy Świerklany pobieraną od osób fizycznych.

§ 2. Wysokość rocznej opłaty od jednego psa w wysokości: 26,00 zł.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Obowiązek opłaty wygasa z upływem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. Podatnicy są zobowiązani podać organowi gminy informację o wejściu w posiadanie psa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty.

§ 6. 1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do dnia 15 maja każdego roku lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstał obowiązek opłaty.

§ 7. 1. Inkaso opłaty od psów powierza się sołtysom: sołtysowi sołectwa Jankowice - Panu Jerzemu Rugor na terenie sołectwa Jankowice, sołtysowi sołectwa Świerklany Górne - Pani Dorocie Tyman na terenie sołectwa Świerklany Górne, sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne - Panu Krzysztofowi Klyta na terenie sołectwa Świerklany Dolne.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany opłat.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 294/XXXVIII/14 z dnia 30 października 2014 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »