Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-52/2015/23038/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe