Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/143/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe