Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WOG.8141.14.26.2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe