Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.487.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 212/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrumn Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido" oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe