Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.452.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XI/143/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015r. zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/417/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe