Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.504.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIV/255/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/434/93 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 14 grudnia 1993r. o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe