Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.456.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/63/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska sportowego, bieżni oraz stanowiska do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe