Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.498.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/169/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwałą Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe