| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/211/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 50a ust. 1 i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz opłaty w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/26/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald


Załącznik do Uchwały Nr XVII/211/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz opłaty w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie

za usunięcie

za każdą dobę przechowywania

rower lub motorower

100 zł

18 zł

motocykl

218 zł

25 zł

pojazd o dop. masie całkowitej do 3,5 t

470 zł

35 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

599 zł

50 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

848 zł

72 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 16 t

1 250

133 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 520

196 zł

Opłaty w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

rower lub motorower

50 zł

motocykl

100 zł

pojazd o dop. masie całkowitej do 3,5 t

235 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

299 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

420 zł

pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 16 t

620 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

760 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »