Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.3.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 stycznia 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe