Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ON.II.031.3.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 8 stycznia 2016r.

w sprawie realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Buczkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe