Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ON.II.031.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 8 stycznia 2016r.

w sprawie realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Siewierz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe