Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ON.II.031.9.2016 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe